Chào mừng bạn đến với chúng tôi! [Đăng nhập] [Đăng ký]
Liên hệ: 0961.247.932     hoặc:  0961.247.932    
ĐANG TRUY CẬP: » Trang chủ > Classification system > Hưỡng Dẫn > Tin Tức Mới > Mã bưu chính các tỉnh thành Việt Nam

Mã bưu chính các tỉnh thành Việt Nam

Tú Linh Shop / 2011-12-20

B?NG MÃ B?U CHÍNH CÁC T?NH, THÀNH PH?

STT Tên T?nh / TP ZIP/CODE STT Tên T?nh / TP ZIP/CODE

1

An Giang 94000   32 Kon Tum 58000

2

Bà R?a V?ng Tàu 74000   33 Lai Châu - ?i?n Biên 28000

3

B?c Liêu 99000   34 L?ng S?n 20000
4

B?c K?n

17000   35 Lao Cai 19000
5

B?c Giang

21000   36 Lâm ??ng 61000
6

B?c Ninh

16000   37 Long An 81000
7

B?n Tre

83000   38 Nam ??nh 32000
8

Bình D??ng

72000   39 Ngh? An 42000
9

Bình ??nh

53000   40 Ninh Bình 40000
10

Bình Ph??c

77000   41 Ninh Thu?n 63000
11

Bình Thu?n

62000   42 Phú Th? 24000
12

Cà Mau

96000   43 Phú Yên 56000
13

Cao B?ng

22000   44 Qu?ng Bình 45000
14

C?n Th? - H?u Giang

92000   45 Qu?ng Nam 51000
15

TP. ?à N?ng

59000   46 Qu?ng Ngãi 52000
16

??kL?k - ??c Nông

55000   47 Qu?ng Ninh 36000
17 ??ng Nai 71000   48 Qu?ng Tr? 46000
18 ??ng Tháp 93000   49 Sóc Tr?ng 97000
19

Gia Lai

54000   50 S?n La 27000
20

Hà Giang

29000   51 Tây Ninh 73000
21 Hà Nam 30000   52 Thái Bình 33000
22

TP. Hà N?i

10000   53 Thái Nguyên 23000
23

Hà Tây

31000   54 Thanh Hoá 41000
24 Hà T?nh 43000   55 Th?a Thiên Hu? 47000
25 H?i D??ng 34000   56 Ti?n Giang 82000
26 TP. H?i Phòng 35000   57 Trà Vinh 90000
27 Hoà Bình 13000   58 Tuyên Quang 25000
28 H?ng Yên 39000   59 V?nh Long 91000
29 TP. H? Chí Minh 70000   60 V?nh Phúc 11000
30 Khánh Hoà 57000   61

Yên Bái

26000
31 Kiên Giang 95000
Kế tiếp : Chính sách bảo mật thông tin
Lùi lại : Thông tin

Xem lịch sử

Chat
1